Skip to content

Robotinis procesų automatizavimas

Robotinis procesų automatizavimas yra sudedamoji verslo procesų automatizavimo dalis.

Verslo procesų automatizavimas

Kas yra verslo procesų automatizavimas? Verslo procesų automatizavimo rezultatas – paprastesnė veikla, kurioje nelieka funkcijų dubliavimo, visi procesai yra daromi maksimaliai efektyviai. Kiekvienas procesas vyksta savalaikiai ir nestabdo kitų verslo procesų. Tam gali būti pasitelkiami įvairūs įrankiai – verslo procesų auditas, pokalbis su įmonės darbuotojais, įmonės klientais, partneriais, gautos informacijos apdorojimas ir pasiūlymų užsakovui pateikimas. Dažniausiai tokios priemonės apima verslo procesų peržiūrą ir rekomendacijas jų koregavimui ar naujų procesų diegimui ir/arba senų procesų atsisakymo. Dažnai procesai, kurie yra verslo procesų automatizavimo objeku, yra procesai tarp Užsakovo įmonės ir jos partnerių. Verslo procesų automatizavimas dažnai reikalauja naujų techninių sprendimų, kaip pavyzdžiui, API parengimas, naujo programinės įrangos kūrimas ir pan. Padarius analizę, Užsakovui yra pateikiamos rekomendacijos. Užsakovui patvirtinus priemones, galimas tokių priemonių įgyvendinimas ar įgyvendinimo priežiūra.