Skip to content

Kibernetinio saugumo paslaugos

Teikiame sekančias kibernetinio saugumo paslaugas:

  • Konsultacijos kibernetinio saugumo klausimais,
  • Kibernetinio saugumo lygio auditas. Rezultatas – rekomendacijos,
  • Kibernetinių atakų įdentifikacija ir rekomendacijos (pastoviems klientams),
  • Pastovus monitoringas (pastoviems klientams),
  • Kibernetinio saugumo strategijos ir dokumentacijos rengimas.